Skip Navigation Links
YAZAR'IN DİĞER YAZILARI
 
CiPDER DUYURULAR

GAZETE MANŞETLERİ
Önceki Sonraki
Alternatif yazı, resimin görüntülenemediği durumlar için.
EN ÇOK OKUNANLAR

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA GÖREV TANIMLARI

Levent Preveze
CİPDER YAZILARI - 14 Ağustos 2013 Çarşamba - 15:48:37  - Bu makale 2789 kere okundu.
Levent Preveze 
leventpreveze@gmail.comceza infaz kurumlarında görev yapan işgörenlerin kurumda yürütülen hizmetlerle ilgili profesyonel anlamda oluşturulmuş görev tanımları bulunmamaktadır
Etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ve nitelikli bir hizmet ortaya koymak için, halk dilinde gayet güzel ifadesini bulan “çalışana göre iş değil, işe göre çalışan alma” ilkesini uygulayabilmek gerekir. Bunun da ilk şartı, “ne tür işgörenlere ihtiyaç olduğunun” tam ve doğru olarak belirlenmesidir. Bu yolda geliştirilmiş olan bazı personel yönetim teknikleri, iş unsurunu ele alıp çeşitli yönleriyle incelemeye ve açıklığa kavuşturmaya yarar. Bu tekniklerden birisi de hiç kuşkusuz iş analizidir. İş analizi, belirli bir işin sorumlulukları ve o işin yapılış işlemleri ile ilgili olan tüm bilgilerin toplanarak incelenmesi süreci olarak tanımlanabilir. İş analizi, insangücü yönetim programının esasına dayanır. Daha açık bir ifade ile iş analizi, “işlerin doğru, etkin ve sağlıklı biçimde değerlendirilmesi amacıyla örgütte yer alan her işin ayrı ayrı niteliğini, niceliğini, gereklerini, sorumluluklarını ve çalışma koşullarını bilimsel yöntemlerle inceleyen ve bilgi toplayan bir tekniktir. Kısaca iş analizini, işlerin nasıl yapılacağı değil, nasıl yapıldığının, ayrıntılarının ve çevresel durumunun ortaya konulması olarak tanımlayabiliriz.
 İş analizi çalışmaları sonucunda; işin ne olduğu, çalışanın görevleri ve sorumlulukları ve ne gibi bilgi, kişilik ve zihinsel/fiziksel özelliklere sahip olması gerektiği tespit edilir. Bir iş analizinde:
·         İşin gerekleri nelerdir?
·         İş nasıl yapılır?
·         İş ne zaman yapılır?
·         İş nerede yapılır?
·         İş neden yapılır?
      Gibi temel sorulara cevap aranır.
            İş analizleriyle toplanan verilerden yararlanılarak her bir işin kapsamına giren eylemlerin, işlemlerin, sorumlulukların, görevlerin ve çalışma koşullarının yazılı olarak açıklanmasına da iş veya görev tanımı denir. İş analizinin bir uzantısı olan görev tanımları; işin organizasyon içindeki yerini ve önemini belirler. İş veya görev tanımları; iş analizi ile elde edilen bilgilerin sistematik ve bilinçli bir şekilde sunulmasıdır.İş veya görev tanımının amaçları:
·         İşin yapılma amacını belirlemek
·         Gerekli olan yetenek ve sorumlulukları saptamak
·         İşin diğer işlerle ilişkisini belirlemek
·         İş şartlarını çalışanlar açısından belirli hale getirmektir.
        Bu temel amaçlarla yapılan görev tanımları; personel seçiminde, personelin yönlendirilmesinde, eğitilmesinde ve performans değerlemesinde yararlı olmaktadır. Örgüt içinde yapılan her çalışma, genelde örgütün hedeflerine ve amaçlarına yöneliktir. Bu bakımdan, iş analizi süreci bu hedef ve amaçlara katkıda bulunur.
            İş analizi sonucu elde edilen veriler, örgüt üyelerinin davranışlarının değerlendirilmesine önemli ölçüde yardımcı olur. Bu ihtiyaçtan doğan iş analizi çalışmaları, örgütlerin belirledikleri vizyon, misyon ve stratejilere ulaşmalarında kritik rol oynayan çalışmalardan biri haline gelmişlerdir.
            Ceza infaz kurumları günümüzde birçok alanda hızlı bir dönüşümün gerçekleşmekte olduğu kurumlar durumundadır. Ancak ceza infaz kurumlarında görev yapan işgörenlerin bu değişime paralel olarak kurumda yürütülen tüm hizmetlerle ilgili profesyonel anlamda oluşturulmuş iş ve görev tanımları ile bunlarla ilgili uygulama yönergeleri bulunmamaktadır.
            Geçtiğimiz aylarda Bakanlığımız ile Portekiz, İngiltere Adalet Bakanlığı işbirliği içinde bir AB Eşleştirme Projesi uygulanmaya başladı. “Değişim içeride başlar” sloganıyla başlayan ve iki yıl sürecek olan projenin adı da “Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi”. Proje amaçları içinde ceza infaz kurumları ile ilgili iş analizleri yapmak, çıkan sonuçlara göre çeşitli eğitim programları hazırlamak ve bu eğitimleri vermek üzere web tabanlı bir uzaktan eğitim sistemi oluşturmak da yer alıyor.
2 yıllık kısa bir süre için oldukça iddialı hedefler konulmuş olduğunu düşündüğüm proje, UYAP portal üzerinden tüm personelin katılması istenilen bir “iş analizi anketi” ile başladı. 20 farklı unvan için ayrı ayrı 200‘den fazla sorunun bulunduğu anketler ile cezaevlerinde gerçekleştirilen işleri belirleme ve bu işlerin farklı tipteki kurumlara göre ne tür değişiklikler gösterdiğini saptama hedeflenmektedir. Anketi sorular bakımından incelediğimde, bazı iş ve işlemlerin tek bir kişi veya servis tarafından değil mevcut kurullar ve komisyonlar tarafından yapılması gerektiği halde kurullara ilişkin bir yanıt olmadığını gördüm. Bir de bazı iş ve işlemlerin öncelikle (örneğin okula kayıt için gerekli bazı iş ve işlemlerin tutuklu/hükümlülerin yakınları veya kanunu temsilcileri tarafından yapılması…) kurum dışı kişi ve kurumlarca gerçekleştirilmesi gerekiyor. Buna ilişkin yanıtlar da yer almıyor. “işi kim yapmalıdır” bölümündeki seçeneklerin birden fazla işaretlenebiliyor olması da analizin daha işlevsel olmasını sağlayacaktır.
Bu proje bu alanda yapılan ilk proje ve çok önemli bir eksikliği gidereceğini umuyor, bu nedenle de çok önemsiyorum. Böyle çalışmalarla kurumlarımızda sürdürülen işlerin net olarak tanımlanması, bu işleri yerine getirecek personel niteliklerin belirlenmesi ve buna uygun olarak eğitim programları hazırlanması mümkün olacaktır. Bu ise mevcut infaz hizmetlerinin daha da geliştirilmesi için önemli bir başlangıç olacaktır. Bu bağlamda projede görev alan herkese başarılar diler, yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkür ederim.
 
Diğer tüm yazıları için buraya tıklayın!
Etiketler; ,
Yorum Gönder
 Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
: